Priser

Beregning af honorar sker med udgangspunkt i den tid, der er brugt til sagens behandling fra og med første møde.

Der tages også hensyn til sagens karakter, de involverede økonomiske værdier og interesser og det resultat, vi opnår.

Vi fremsender en ordrebekræftelse i hver sag, hvoraf den aktuelle timesats fremgår, og hvis det er muligt et overslag over det samlede salær.

For særlige sagsområder kan der indgås aftale om fast salær, herunder for ejendomshandler.

Hvor det er muligt søger vi om fri proces og retshjælp via dit forsikringsselskab.

Advokat
Lise Bouet

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 65 60 60
Email: bouet@bouet.dk
CVR: 15606630

Forretningbetingelser

Advokat
Hans Henrik Leschly

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 65 60 60
Email: hh@leschly.dk
CVR: 79098817

Forretningbetingelser
×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Find vej