Familieret

 • Familieret handler om dine rettigheder som familie og familiemedlem. Sager inden for familieret drejer sig ofte om:

  • Ægteskab
  • Separation
  • Skilsmisse
  • Adoption
  • Børnebidrag
  • Arveret
  • Testamente
  • Deling af bolig eller formue

  Specialister i familieret

  Familieret er et fagområde, hvor vi begge to er specialister. Vi tilbyder dig en kvalificeret og personlig rådgivning – vi sætter os ind i din sag og bidrager derfra med kyndig advokathjælp, der giver dig overblikket og løser dit juridiske problem.

  Ring til os i dag – og fortæl os om din juridiske problemstilling

  En juridisk udfordring lyder ofte mere kompliceret end den nødvendigvis er.
  Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal håndtere din problemstilling – så ring til os og fortæl os om dine udfordringer og eventuelle sag.

  Advokaterne i Charlottenlund tilbyder en kvalificeret og personlig rådgivning, der hjælper dig til at løse din juridiske problemstilling. Vi lytter til dig, vi vurderer om advokathjælp er løsningen – og vi foreslår hvad dit næste juridiske skridt bør være.

 • Ægteskab

  Vi rådgiver om familieøkonomien, og hvordan der sker deling i tilfælde af skilsmisse eller død i jeres situation.

  Vi bistår med oprettelse af aftaler mellem jer, der tilgodeser netop jeres behov, f.eks. ved etablering af særeje eller aftale om deling af pensioner. Sådanne aftaler indgås ved oprettelse af ægtepagt.

  LISE BOUET

  LISE BOUET

  Telefon: 39 65 60 60
  Email: bouet@bouet.dk

 • Samlivsforhold

  Vi rådgiver om familieøkonomien, og hvad der sker i tilfælde af samlivsophævelse og død i forhold til netop jeres økonomiske forhold.

  Vi bistår i den forbindelse med oprettelse af samejeoverenskomst og andre aftaler, der tilgodeser jeres situation og ønsker og giver større tryghed i tilfælde af samlivsophævelse.

  LISE BOUET

  LISE BOUET

  Telefon: 39 65 60 60
  Email: bouet@bouet.dk

 • Separation, skilsmisse og samlivsophævelse

  I tilfælde af separation og skilsmisse rådgiver vi under forløbet om opnåelse af separation og skilsmisse, i spørgsmål om ægtefællebidrag, bolig, bodelingen og børnene.

  Vi bistår med gennemførelse af skilsmissen og bodelingen, herunder vedrørende pensionsordninger.

  Også for ugifte samlevende bistår vi med deling af jeres aktiver og passiver.

  Delingen sker enten ved oprettelse af aftale eller med skifterettens mellemkomst

  LISE BOUET

  LISE BOUET

  Telefon: 39 65 60 60
  Email: bouet@bouet.dk

  HANS H. LESCHLY

  HANS H. LESCHLY

  Telefon: 39 65 60 60
  Email: hh@leschly.dk

 • Forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag

  Ved samlivsophævelse skal der tages stilling til forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag. Vi rådgiver om dette, deltager i møde eller korrespondance med Statsforvaltningen og bistår med oprettelse af aftaler, og i en eventuel retssag, herunder ved retsmægling.
  I sager om børn er hensynet til, hvad der er bedst for børnene, det bærende i sagen.

 • Anbringelse af børn og tvangsadoption

  Vi bistand til børn eller forældre i sager om anbringelser og tvangsadoption.

 • Børnebortførelse

  Vi yder bistand i sager om børnebortførelse.

Advokat
Lise Bouet

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 65 60 60
Email: bouet@bouet.dk
CVR: 15606630

Forretningbetingelser

Advokat
Hans Henrik Leschly

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 65 60 60
Email: hh@leschly.dk
CVR: 79098817

Forretningbetingelser
×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Find vej