Lise Bouet

 

 • Om Lise Bouet

  Jeg yder bistand i privatlivets juridiske forhold inden for familieret, herunder sager om børn, formueforhold og bodeling mellem ægtefæller og samlevende, ægte-skabssager, fast ejendom og arveret, herunder oprettelse af testamenter og bistand i dødsboer.

  I sager med modsatte interesser søger jeg først og fremmest at opnå en løsning via forhandling og dialog.

  Er det ikke muligt, bistår jeg med opnåelse af den bedst mulige afgørelse, f.eks. ved Statsforvaltningen eller domstolene.

  Sager om børn er båret af hensynet til, hvad der er bedst for børnene.

  Fagområder

  • Familieret
  • Børn og samvær, bopæl, forældremyndighed
  • Separation og skilsmisse
  • Bodeling i ægteskab og samlivsforhold
  • Arveforhold og testamenter
  • Dødsbobehandling
  • Fast ejendom

  Charlottenlund Stationsplads 2
  2920 Charlottenlund

  Telefon: 39 65 60 60
  Email: bouet@bouet.dk

  Find mig på LinkedIn
 • Kompetencer

  Familieret og privatretlige forhold

  • Separation, skilsmisse og samlivsforhold
  • Bodeling
  • Forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Særeje og ægtepagter
  • Samejeoverenskomster
  • Anbringelse af børn
  • Tvangsadoption
  • Familiens eller privates øvrige forhold

  Arveforhold

  • Arveretlige forhold
  • Oprettelse af testamente
  • Behandling af dødsboer.

  Fast ejendom

  • Køb og salg af fast ejendom
  • Familieoverdragelser.
  • Samejeoverenskomster

  Mediation (konfliktmægling)

  Konfliktløsning via mediation, hvor parterne løser deres konflikt gennem en proces, der ledes af mediator.

  Andet

  • Lejeret
  • Selskabsstiftelse m.v.

  Charlottenlund Stationsplads 2
  2920 Charlottenlund

  Telefon: 39 63 41 11
  Email: bouet@bouet.dk

 • Baggrund

  • 2005 Mediatoradvokat – uddannet af Advokatsamfundet
  • 1991 Selvstændig advokat
  • 1989 Advokatbeskikkelse
  • 1981 Ansættelse i juridisk afdeling i pengeinstitut i 5 år
  • 1981 Cand.jur. ved Københavns Universitet
  • Medlem af Danske Advokater
  • Medlem af Danske FAMILIEadvokater, der er en forening med speciale i familiens og privatlivets forhold, og som sikrer løbende videreuddannelse.
  • Bestyrelsesmedlem i Forælder Fonden, der yder rådgivning og bistand til enlige forældre
  • Bestyrelsesmedlem i Hellerup Krisecenter

  Charlottenlund Stationsplads 2
  2920 Charlottenlund

  Telefon: 39 63 41 11
  Email: bouet@bouet.dk

Advokat
Lise Bouet

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 65 60 60
Email: bouet@bouet.dk
CVR: 15606630

Forretningbetingelser

Advokat
Hans Henrik Leschly

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 65 60 60
Email: hh@leschly.dk
CVR: 79098817

Forretningbetingelser
×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Find vej