Om os

Advokat Lise Bouet og Hans Henrik Leschly følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Advokaterne er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Lise Bouet, der beskikket i 1989, har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler i HDI.

Advokat Hans Henrik Leschly, der er beskikket i 1973, har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler i Codan.

Klientkonti

Advokat Lise Bouet har klientkonto i Nykredit, konto:  5474 1000760.

Advokat Hans Henrik Leschly har klientkonto i Danske Bank, konto 4190 4190377997.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Ønsker du at klage?

Vi bestræber os på at have en dialog med vores kunder. Skulle der alligevel være noget, som du ikke er tilfreds med, hører vi gerne fra dig.

Du har samtidig mulighed for at klage over advokatens adfærd og/eller salæret til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder her: www.Advokatnaevnet.dk

Persondata- og cookiepolitik

Når du færdes på vores hjemmeside, efterlader du personlige oplysninger. Læs hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan de behandles i vores persondata- og cookiepolitik.

Advokat
Lise Bouet

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 65 60 60
Email: bouet@bouet.dk
CVR: 15606630

Forretningbetingelser

Advokat
Hans Henrik Leschly

Charlottenlund Stationsplads 2
2920 Charlottenlund

Telefon: 39 65 60 60
Email: hh@leschly.dk
CVR: 79098817

Forretningbetingelser
×

Menu

Ring til os

Skriv til os

Find vej